Chia sẻ lên:
MS106

MS106

Nơi sản xuất:
Hengzhu
Giá sản phẩm:
Liên Hệ_0793617001
Giấy chứng nhận:
CO/CQ
Bảo hành:
1 năm
Giao hàng/ thời gian:
Giao hàng toàn quốc

Mô tả chi tiết
  •  Material: Zinc alloy lock body, galvanized plate, steel bolt
  • Applicable door thickness: 1-3.5mm
  • Remarks: Compression type door lock, compression amount is 3mm

 

Dimensions Product Model and Characteristics
Category locking plate
cam tpyes
H1 H2 L Matte Black Black coated Gray chrome plating
K0100 lock cylinder
K0100
K751 lock cylinder
K751
Cross Groove Core
Tool-secured

W / o key without lock
K0100 lock cylinder
K0100
K751 lock cylinder
K751
Cross Groove Core
Tool-secured

W / o key without lock
Tie rod flat piece
Height = 0
31 ~ 41   30 MS106-1-1.3 MS106-2-1.3 MS106-3-1.3 MS106-4-1.3 MS106-1-1.2 MS106-2-1.2 MS106-3-1.2 MS106-4-1.2
Fold 5 pieces
Height = 5
26 ~ 36 36 ~ 46 34.5 MS106-1-2.3 MS106-2-2.3 MS106-3-2.3 MS106-4-2.3 MS106-1-2.2 MS106-2-2.2 MS106-3-2.2 MS106-4-2.2
Fold 15 pieces
Height = 15
16 ~ 26 46 ~ 56 34.5 MS106-1-3.3 MS106-2-3.3 MS106-3-3.3 MS106-4-3.3 MS106-1-3.2 MS106-2-3.2 MS106-3-3.2 MS106-4-3.2
Fold 25 pieces
Height = 25
6 ~ 16 56 ~ 66 34.5 MS106-1-4.3 MS106-2-4.3 MS106-3-4.3 MS106-4-4.3 MS106-1-4.2 MS106-2-4.2 MS106-3-4.2 MS106-4-4.2

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
MS505
MS505
MS507-3
MS507-3
MS508
MS508
MS510
MS510
MS511
MS511
MS518
MS518
MS409
MS409
MS410
MS410
MS601
MS601
MS602-3-1
MS602-3-1
MS603-3
MS603-3
MS607
MS607
MS610
MS610
MS611
MS611
MS702
MS702
MS704
MS704
MS705-3
MS705-3
MS705-4
MS705-4
MS705-5
MS705-5
MS706
MS706
MS707
MS707
MS708-1-1
MS708-1-1
MS708-2-1
MS708-2-1
MS709
MS709
MS710
MS710
MS711-1-1
MS711-1-1
MS711-3-1
MS711-3-1
MS716
MS716
MS731
MS731
MS733-1
MS733-1
AB102
AB102
AB202
AB202
AB301-1-1
AB301-1-1
AB402
AB402
AB5011Z
AB5011Z
MS100-4-1
MS100-4-1
MS104
MS104
MS104B
MS104B
MS105-1-1
MS105-1-1
MS106
MS106
MS503-1-1
MS503-1-1
MS238
MS238
MS401
MS401
MS402
MS402
MS403
MS403
MS406
MS406
MS407
MS407
MS408
MS408
MS409
MS409
MS410
MS410
MS419
MS419
MS421
MS421
MS501
MS501
MS503-1-2
MS503-1-2
MS504
MS504
MS705-1
MS705-1
MS734
MS734
MS738-1-1
MS738-1-1
MS751
MS751
MS820-1-1B
MS820-1-1B
MS411
MS411
MS412
MS412
MS413YF
MS413YF
MS414
MS414
MS415
MS415
MS416
MS416
MS417
MS417
MS418
MS418
MS821-2-1B
MS821-2-1B
MS821-3
MS821-3
MS826
MS826
MS834
MS834
MS837-1-1
MS837-1-1
MS838-1
MS838-1
MS839-1-1
MS839-1-1
MSH-03
MSH-03
MS733-2
MS733-2
MS104C
MS104C
MS420
MS420
MS106-1A-2
MS106-1A-2
MS200
MS200
MS480-1-1
MS480-1-1
MS480-2
MS480-2
MS481
MS481
MS482
MS482
MS502-1-1
MS502-1-1
MS502-2
MS502-2