Chân đế cân chỉnh nhựa, sắt.

Chân đế nhựa, sắt
Chân đế nhựa, sắt