NGŨ KIM

KHÓA TỦ ĐIỆN HENGZHU, SHENGJIU

thông tin liên hệ
Mr. Thịnh
Sale - 0793 617 001

Mr. Cường
Sale - 0976 26 13 26

Bulong tự giữ, tán cài

BULONG TỰ GIỮ, BULONG ÉP, ỐC ÉP
BULONG TỰ GIỮ, BULONG ÉP, ỐC ÉP
TÁN ÉP
TÁN ÉP
Tán Cài
Tán Cài
TÁN ÉP TRỤ REN TRONG
TÁN ÉP TRỤ REN TRONG
Tán nhảy M3-M6
Tán nhảy M3-M6