Bulong hàn, đinh hàn

Bulong Hàn, Đinh hàn,vít cấy, bulong hàn chập ( xi đồng- inox 304)
Bulong Hàn, Đinh hàn,vít cấy, bulong hàn...